Fundaţia Hospice urmăreşte şi influenţarea practicilor locale prin promovarea filozofiei hospice şi a principiilor de îngrijire paliativă în rândul profesioniştilor şi a publicului larg.Misiune si viziuneFundaţia Hospice Emanuel este o organizaţie caritabila înregistrată în Oradea, Romania.

Scopul nostru este să asigurăm servicii specializate de îngrijire paliativă în mod nediscriminatoriu, persoanelor diagnosticate cu boli oncologice avansate din comunitatea noastră. De asemena, urmărim să influenţăm practicile locale prin promovarea principiilor de îngrijire paliativă în rândul profesioniştilor medicali şi a publicului larg

.Misiune:
să asigurăm în spiritul dragostei şi compasiunii creştine, o calitate optimă de viaţă persoanelor diagnosticate cu boli incurabile cu prognostic limitat, care îşi au domiciliul  în Oradea sau localităţi învecinate.Valori și principiiLa Hospice Emanuel îmbrăţişăm şi susţinem următoarele valori, bazate pe misiunea organizaţiei şi pe dedicarea personalului şi a organizaţiei către excelenţă şi integritate:


Demnitate.
 
La Hospice Emanuel recunoaştem valoarea fiecărei persoane şi suntem dedicaţi menţinerii libertăţii de alegere şi a controlului pacienţilor îngrijiţi.


Compasiune. Persoanele asistate şi nevoile lor sunt prioritatea noastră. La Hospice Emanuel ne solidarizăm şi manifestăm empatie pentru situaţia pacienţilor şi a familiilor pe care le asistăm.


Dragoste creştină. 
Atitudinea şi munca noastră cu pacienţii este inspirată de dragostea şi preocuparea pe care Isus le-a arătat-o bolnavilor din vremea Sa.


Calitate.
 
Ne străduim să asigurăm o îngrijire holistică, individualizată şi de calitate, prin intervenţii profesioniste şi competente persoanelor asistate.


Avocare. 
Apărăm şi promovăm cu prioritate interesul superior al persoanelor asistate precum şi interesele personalului şi ale voluntarilor la hospice, demonstrând loialitate faţă de beneficiarii serviciilor noastre şi faţă de colegi.

Muncă în echipă.

 La Hospice Emanuel menţinem o atmosferă colegială, bazată pe respect şi sprijin reciproc, prin împărtăşirea experienţei şi a cunoştinţelor însuşite şi promovarea unui spirit de cooperare.Hospice Emanuel aderă la principiile de bază elaborate de OMS şi detaliate în Recomandarea Consiliului Europei Rec. (2003) 24 privind acordarea serviciilor de îngrijire paliativă.